Hoe schrijf je een goed persbericht?

Een nieuwe samenwerking, verhuizing, jubileum of sponsoring van een goed doel… Heb je een nieuwtje? Dan is het slim om een persbericht te versturen naar relevante media. Je krijgt daarmee free publicity en je kunt je bedrijf of merk positief onder de aandacht brengen. Maar hoe pak je dat aan? En hoe zorg je ervoor dat je persbericht daadwerkelijk wordt geplaatst? Ik geef je een aantal tips.

Een goed persbericht is een objectief artikel naar aanleiding van een nieuwsfeit. Het heeft dus met nieuws te maken. Een puur commercieel verhaal wordt door journalisten niet als relevant gezien. Het doel van een persbericht is om je nieuws te laten plaatsen in bijvoorbeeld de regionale krant, op een online kennisplatform of in een vakblad.

De belangrijkste eisen

Aan de hand van een 5-stappenplan zorg je ervoor dat je een persbericht schrijft dat niet alleen jouw verhaal goed verwoordt, maar dat voor journalisten ook nog eens direct over te nemen is. Om dat te bereiken, dient je persbericht aan een aantal eisen te voldoen. De belangrijkste eisen: maak een objectief verhaal, geschreven vanuit de derde persoon – “Bedrijf X zet nieuwe stap” – en zorg dat het nieuws bovenaan staat. Zet je commerciële gedachten nog even uit je hoofd, want daar zit de lezer niet op te wachten. Hoe schrijf je een goed persbericht? Door deze 5 stappen te volgen.

Stap 1: Nieuws in de kop

Een persbericht begint met een kop. In de kop verwoord je de nieuwsaanleiding van je verhaal. Maak de kop actief en houd hem zo kort en concreet mogelijk. Om de kop te verduidelijken, kun je er een onderkop aan toevoegen. Denk daarbij aan een korte quote die de kop sterker maakt.

Stap 2: De ‘5 w’s en de h’

In de intro ga je dieper in op de nieuwsaanleiding. Het is in grote lijnen de herhaling van de kop, maar dan aangevuld met belangrijke details. De intro geeft antwoord op de ‘5 w’s en de h’: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Maak een intro niet langer dan zo’n 60 woorden.

Stap 3: Oprolbare broodtekst

De broodtekst, het lopende verhaal, begint met een inleiding zonder tussenkopje. Zorg dat deze aansluit op de intro en zorg hier direct voor meer diepgang. Je wilt immers dat de lezer verder leest na de intro. Schrijf oprolbaar.

Oftewel: de belangrijkste informatie zet je bovenaan, de minst belangrijke informatie onderaan. Als een medium minder ruimte heeft, dan moeten redacteuren eenvoudig de laatste alinea’s weg kunnen laten. Zónder dat dit afbreuk doet aan de strekking van het verhaal. Het is dus iets anders dan bijvoorbeeld een tekst op je website, waarbij de laatste alinea je verhaal ‘rond’ maakt.

Om het verhaal beter ‘scanbaar’ te maken, voeg je boven enkele alinea’s tussenkopjes toe die de alinea in 1 tot 3 woorden samenvatten.

Maak gebruik van quotes om het artikel levendiger en authentieker te maken. Hiermee kun je ook meer duiding geven aan het verhaal en bijvoorbeeld dieper ingaan op het ‘waarom’. Wees concreet in wat je vertelt en ondersteun dat indien mogelijk met voorbeelden. Citaten maken je verhaal menselijk en bovendien prettiger om te lezen.

Stap 4: Noot voor de redactie

Sluit ieder persbericht af met de noot voor de redactie. De informatie die je hier plaatst, is niet voor publicatie. Hiermee geef je aan bij wie de journalist terecht kan in het geval vragen. Geef voldoende aanvullende informatie, zoals de naam en contactgegevens van de contactpersoon en eventuele websitelinks voor meer informatie

Stap 5: Verzenden naar relevante media

Dan is het tijd om het persbericht te verzenden, eventueel in combinatie met relevante bijlagen zoals een afbeelding. Deze stap is in tegenstelling tot wat sommigen denken zeker niet de meest eenvoudige stap. Stuur het persbericht alleen naar media die er echt iets mee kunnen en die jouw artikel relevant vinden voor hun doelgroep.

Om antwoord op de vraag te geven: Hoe schrijf je een goed persbericht? Doe onderzoek naar welke media relevant zijn en maak hier een perslijst voor aan. In de toekomst kun je nieuwe persberichten dan naar dezelfde ontvangers sturen.